ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง ตั้งอยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000  โทร. 042-870-525 เวลาทำการ 08.00-16.30 น.